This site ia best viewed with Google Chrome, Mozilla Firefox of Internet Explorer 9.

PI-Dock

PI-Dock-cmyk

PI-Dock: Amsterdam Experience Centre

PI-Dock doet mee aan de door de gemeente Amsterdam uitgeschreven wedstrijd voor de silo’s op Zeeburgereiland.

PI-Dock Amsterdam Experience Centre is het antwoord waar jong en oud, en met name jongeren en studenten behoefte aan hebben van Ijburg, Zeeburgereiland, de toekomstige Sluiswijk en alle andere jongeren in Amsterdam en omstreken en nog verder, in het PI oneindige!!

Bezoek PI-Dock om te beleven, creëren, spelen, te sporten en te leren

Pi-Dock is dé plek voor Playful Interaction in Amsterdam.

Pi-Dock wil zich graag vestigen op Zeeburgereiland in een van de grote silo’s, vlakbij Amsterdam centrum. Gemakkelijk te bereiken vanaf Centraal Station met tram 26 en vanaf Amsterdam Muiderpoort met bus 37.
We nurture the game developers of the future, offer challenges to creatives and entertainment for all.

Experience – Create – Play – Sports – Learn

Pi-Dock is thé venue for Playful Interaction in Amsterdam.
Visit PI-Dock to create, learn, experience, play and do sports.
Pi-Dock is aiming to be located on Zeeburgereiland in the giant silo’s, close to Amsterdam city centre and also easily accesible from Amsterdam Central station by taking tram 26 and Amsterdam Muiderpoort by taking bus 37.
We nurture the game developers of the future, offer challenges to creatives and entertainment for all.

Playful interaction
In het PI-Dock Experience Centre kunnen kinderen en jongeren vanuit hun eigen interesses op experimenterende en speelse wijze interacteren met en leren van de (virtuele) wereld om hen heen.
De virtuele wereld biedt veel mogelijkheden om spelenderwijs kennis op te doen. Door het spelelement voelt de leerling zich vrij om te experimenteren en verbinden. Creativiteit ontstaat door het verbinden met zichzelf, elkaar, elkaars ideeën en de beschikbare informatie. Een breed pakket aan (les)materiaal wordt aangeboden, ontwikkeld uit bestaande lesstof, kennis en ervaring uit de praktijk en specifieke thema’s uit de maatschappij zoals kunst, cultuur, zorg en natuur.

Playful interaction
At PI-Dock Experience Centre, children and youth from their own interest, can by experimenting and playfully interacting with and learning about the (virtual) world around them. Due to the playful element, the student feels free to experiment and connect. Creativity is created connecting oneself, each other, each other’s ideas and the available information. The virtual world offers many possibilities to playfully acquire knowledge. A broad scope of (teaching) material will be constructed from already existing material, knowledge and experience from real life and from specific themes from society such as art, culture, care and nature.

Verbonden met de RI-Oost wijk, Amsterdam en de wereld
Er zijn 7 lagere en 2 middelbare scholen op IJburg en Zeeburgereiland samen. Er zijn heel veel jonge kinderen en jongeren op IJburg en Zeeburgereiland. Kinderen leren overal, niet alleen op school. Om de leerling begrip van het universum en hemzelf daarin te verbreden en verdiepen, is kennis van buiten de school nodig én beschikbaar. Niet alleen leraren kunnen tutoren zijn, ook mensen die expert zijn op een bepaald gebied zoals een ondernemer, museummedewerker, een opa kan een tutor zijn. In het PI-Dock Experience Centre kan iedereen van elkaar leren. Het PI-Dock Experience Centre en haar omgeving is een levend eco-systeem. Door de mogelijkheden van internet en andere digitale communicatie, beperkt dit eco-systeem zich niet tot de fysieke omgeving rondom de 3 silo’s, het heeft de potentie van een oneindig (PI) wereldwijd leernetwerk (Dock). PI-Dock scool.

Connected with the RI-Oost destrict, Amsterdam and the world
Children not only learn at school but also at home, on the street and online. To widen and deepen the student’s understanding of the universe and his place therein, knowledge from outside the school is required and available. Not only teachers can be tutors but also people who are experts in a certain area, such as an entrepreneur, museum employee, a grandfather can be a tutor. At the PI-Dock Experience, everybody can learn from each other. The PI-Dock Experience Centre and her surroundings is a living eco-system. By means of internet and other digital communication, this eco-system is not restricted to the physical surroundings of the 3 silos, it has the potential of an infinite (PI) worldwide learning network (Dock). PI-Dock scool.

Initiatiefnemers

Egbert Boertien, co-founder, architect.
Ben Bos, co-founder, business developer, ontwikkelingsdeskundige.
Silvia Goddijn, co-founder, organisator, MKB-netwerk, passie voor onderwijs en gamification.

Oproep

Wij zoeken mensen die net zo enthousiast als wij zijn, die onze visie delen, en in ons PI-Dock Experience Centre willen participeren, onder andere mee-organiseren, als ook bijvoorbeeld investeren. De plannen voor verbouwing moeten uiteraard ook gefinancieerd worden.
We are looking for people who are enthusiastic about PI-Dock, who share our vision, and want to participate in this new project.

silvia@pi-dock.nl
Kea Boumanstraat 126
1095 MA Amsterdam

The connecting silos

PI = Playful interaction, playful human (Homo Ludens), in real and virtual worlds, and the power of combining those worlds. No, low, high tech.
Experience = experiencing is the condition for learning.

On the grounds of Amsterdam

PI-Dock scool is still roaming around Amsterdam, to land close to the city centre. The silos on Zeeburgereiland would be the perfect place to nest!